Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🔘 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🔘 ﻣَــﻦْ ﻫُــﻮَ ﺍﻟﺼَّﺎﺋِــﻢُ ؟!

Siapakah orang yang puasa itu?

🍂 ﻗَـﺎﻝَ الإمَـامُ ﺍﺑْـﻦُ ﺍﻟﻘَـﻴِّﻢ ﺭَﺣِــﻤَﻪُ ﺍﻟﻠﻪ :

Imam Ibnul Qoyyim -rahimahullah- berkata:

🍂 ﻭﺍﻟﺼَّﺎﺋﻢ ﻫﻮ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺻﺎﻣَﺖْ ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ ،

Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota badannya berpuasa dari perbuatan dosa.
🍂ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰُّﻭﺭ ،

lidahnya berpuasa dari perkataan bohong, keji dan dusta.
🍂 ﻭﺑﻄﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ، ﻭﻓﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮَّﻓَﺚ ،

Perutnya berpuasa dari makan dan minum. Dan farjinya dari berhubungan badan.
🍂 ﻓﺈﻥْ ﺗﻜﻠَّﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠَّﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﺡ ﺻﻮﻣُﻪ ،

Jika ia berbicara, maka ia tidak berbicara dengan perkataan yg dapat merugikan puasanya.
🍂ﻭﺇﻥْ ﻓﻌﻞَ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ،

Jika ia berbuat, maka ia tidak melakukan perbuatan yg dapat merusak puasanya.
 ﻓﻴَﺨﺮﺝ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻠُّﻪ ﻧﺎﻓﻌًﺎ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ،

Lisannya hanya mengucapannya setiap yang bermanfaat dan baik saja.
🍂 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ : ﻓﻬﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮَّﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟَّﺘﻲ ﻳﺸﻤُّﻬﺎ ﻣَﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻚ ،

Demikian juga amalnya seperti minyak wangi yg mana setiap orang yg duduk bersamanya akan mencium wanginya.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼَّﺎﺋﻢ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻪ ،

Seperti itulah siapa saja yang berteman dengan orang yg berpuasa, ia dapat mengambil manfaat darinya.
 ﻭﺃَﻣِﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰُّﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈُّﻠﻢ ،

Dan selamat dari kedustaan, kebohongan, kemaksiatan dan kedzaliman.
🍂ﻫـﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼـَّﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻭﻉ ، ﻻ ﻣﺠـﺮَّﺩ ﺍﻹﻣـﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻄَّـﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّـﺮﺍﺏ . 

Inilah puasa yg disyariatkan, tidak hanya menahan makan dan minum saja.
🍂 ﻓﺎﻟﺼَّﻮﻡ ﻫﻮ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ ،

Maka puasa itu adalah puasanya anggota badan dari dosa.
● ﻭﺻﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ،

Dan puasanya perut dari makan dan minum.
🍂 ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻭﻳﻔﺴﺪﻩ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻵﺛﺎﻡ ﺗﻘﻄﻊ ﺛﻮﺍﺑَﻪ ﻭﺗﻔﺴﺪُ ﺛﻤﺮﺗَﻪ ، ﻓﺘُﺼَﻴِّﺮﻩ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼُﻢ . 
Seperti halnya makanan dan minuman dapat menghancurkan dan merusaknya, begitu pula dosa dapat melenyapkan pahala dan merusak hasilnya. Sehingga menjadikannya seperti orang yg tidak berpuasa.
  📜ﺍﻟﻮﺍﺑﻞ ﺍﻟﺼَّﻴِّﺐ :٣٢/٣١
¤ Al Wabilush Sayyib: 32/31¤؟!

Siapakah orang yang puasa itu?

🍂 ﻗَـﺎﻝَ الإمَـامُ ﺍﺑْـﻦُ ﺍﻟﻘَـﻴِّﻢ ﺭَﺣِــﻤَﻪُ ﺍﻟﻠﻪ :

Imam Ibnul Qoyyim -rahimahullah- berkata:

🍂 ﻭﺍﻟﺼَّﺎﺋﻢ ﻫﻮ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺻﺎﻣَﺖْ ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ ،

Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota badannya berpuasa dari perbuatan dosa.
🍂ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰُّﻭﺭ ،

lidahnya berpuasa dari perkataan bohong, keji dan dusta.
🍂 ﻭﺑﻄﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ، ﻭﻓﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮَّﻓَﺚ ،

Perutnya berpuasa dari makan dan minum. Dan farjinya dari berhubungan badan.
🍂 ﻓﺈﻥْ ﺗﻜﻠَّﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠَّﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﺡ ﺻﻮﻣُﻪ ،

Jika ia berbicara, maka ia tidak berbicara dengan perkataan yg dapat merugikan puasanya.
🍂ﻭﺇﻥْ ﻓﻌﻞَ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ،

Jika ia berbuat, maka ia tidak melakukan perbuatan yg dapat merusak puasanya.
 ﻓﻴَﺨﺮﺝ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻠُّﻪ ﻧﺎﻓﻌًﺎ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ،

Lisannya hanya mengucapannya setiap yang bermanfaat dan baik saja.
🍂 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ : ﻓﻬﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮَّﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟَّﺘﻲ ﻳﺸﻤُّﻬﺎ ﻣَﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻚ ،

Demikian juga amalnya seperti minyak wangi yg mana setiap orang yg duduk bersamanya akan mencium wanginya.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼَّﺎﺋﻢ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻪ ،

Seperti itulah siapa saja yang berteman dengan orang yg berpuasa, ia dapat mengambil manfaat darinya.
 ﻭﺃَﻣِﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰُّﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈُّﻠﻢ ،

Dan selamat dari kedustaan, kebohongan, kemaksiatan dan kedzaliman.
🍂ﻫـﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼـَّﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻭﻉ ، ﻻ ﻣﺠـﺮَّﺩ ﺍﻹﻣـﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻄَّـﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّـﺮﺍﺏ . 

Inilah puasa yg disyariatkan, tidak hanya menahan makan dan minum saja.
🍂 ﻓﺎﻟﺼَّﻮﻡ ﻫﻮ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ ،

Maka puasa itu adalah puasanya anggota badan dari dosa.
● ﻭﺻﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ،

Dan puasanya perut dari makan dan minum.
🍂 ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻄَّﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸَّﺮﺍﺏ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻭﻳﻔﺴﺪﻩ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻵﺛﺎﻡ ﺗﻘﻄﻊ ﺛﻮﺍﺑَﻪ ﻭﺗﻔﺴﺪُ ﺛﻤﺮﺗَﻪ ، ﻓﺘُﺼَﻴِّﺮﻩ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼُﻢ . 
Seperti halnya makanan dan minuman dapat menghancurkan dan merusaknya, begitu pula dosa dapat melenyapkan pahala dan merusak hasilnya. Sehingga menjadikannya seperti orang yg tidak berpuasa.
  📜ﺍﻟﻮﺍﺑﻞ ﺍﻟﺼَّﻴِّﺐ :٣٢/٣١
¤ Al Wabilush Sayyib: 32/31¤

Advertisements

%d bloggers like this: