Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

Alhamdulillah, was sholatu was salamu ala Rosulillah, wa ba’du; 

Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah, aniaya, dan bodoh yg senantiasa terjerumus dalam lembah kemaksiatan baik di waktu pagi & petang, betapa tidak, manusia diberikan sifat olh Allah Ta’ala dalam firman Nya, “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi & gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu & mereka khawatir akan mengkhianatinya, & dipikullah amanat itu olh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim & amat bodoh “.(QS Al-Ahzab 72)

Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda :

 كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطاءين توابون “.  

” Setiap anak cucu Adam senantiasa berbuat kesalahan, & sebaik-baik orang yg berbuat kesalahan adalah orang yg mau bertaubat “.(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah )

Allah Ta’ala berfirman, ” Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar “.(QS Taha 82)

Allah Ta’ala berfirman, “Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “. ( QS Al – Hijr 49 ).

Allah Ta’ala mensifati diri Nya, ” Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk). ( QS Ghafir 3 ). 

Allah Ta’ala berfirman, ” Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “. ( QS Az-Zumar 53 ). 

Baca Selengkapnya :
http://www.rochmadsupriyadi.blogspot.com/2015/02/menggapai-ampunan.html?m=1

✏ Ditulis oleh Ustadz Rochmad Supriyadi, Lc حفظه الله تعالى

🌱🌻💐🌹🌷🌹💐🌻🌱

Advertisements

%d bloggers like this: