Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

Segala puji bagi Allah, Robb semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya hingga hari kiamat.

”maka sabarlah kamu atas apa Ɣªηƍ mereka katakan dan bertasbihlah dg memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya” (Qs. Thaha:30)

”dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi” (Qs. Ghafir:55)

”bertasbih kepada Allah di mesjid2 Ɣªηƍ telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki2 Ɣªηƍ dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah (Qs. An Nur:36-37)

Dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Abu Bakar Ash Shiddiq RA berkata: ”Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku wirid beberapa kalimat Ɣªηƍ perlu kuucapkan di waktu aku memasuki pagi atau sore? Beriau bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, Ɣªηƍ Maha Menciptakan semua Ɣªηƍ ada di langit d bumi, Maha mengetahui Ɣªηƍ ghaib d Ɣªηƍ tampak, Tuhan segala sesuatu dan Ɣªηƍ Maha Kuasa. Aku bersaksi bahwasannya tiada illah selain Engkau. Aku mohon perlindungan dari Kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan syaitan serta apa Ɣªηƍ menyebabkan kesyirikan kpd Allah. Selanjutnya Rasul bersabda: Ucapkanlah itu jika kau memasuki pagi, sore dan hendak tidur” Hr. Abu Dawud 5067 dan at Tirmidzi 3529 dan Tirmidzi mengatakan bhw ini adlah hadits hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani dlm shahih Abu Dawud.

Wallahu a’lam bish-showab.

Advertisements

%d bloggers like this: