Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

. Jumlah banyak tidak menunjukkan terbaik;
bahkan kebaikan ada pada harta barokah
walaupun sedikit.

. Sesuatu yang barokah
yang kecil dalam pandangan manusia
lebih utama dari
yang banyak dalam pandangan mata
apabila tidak barokah.

. Walau tidak dipungkiri
jumlah yang banyak menakjubkan
namun kedua hal ini tidak sama,
seperti difirmankan Allah:

. Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”
(al-Maaidah: 100)

. Inilah hakekat
yang tidak diketahui dan bermanfaat
kecuali pemilik ilmu manfaat dan keyakinan yang kokoh.

Sebab

. Keberkahan dalam waktu
adalah banyaknya amalan shalih yang dikerjakan.

. Keberkahan dalam ilmu
adalah pengamalan dan manfaatnya yang menyeluruh.

. Keberkahan dalam harta
adalah kecukupan dan sikap qana’ah padanya.

. Keberkahan pada kesehatan
adalah kesempuranaan dan keselamatannya.

. Keberkahan pada anak-anak
adalah pada keshalihan dan bakti mereka.

. Keberkahan pada istri
adalah keshalihan dan patuhnya kepada suami serta pembinaannya kepada anak-anak,
bagusnya pergaulan dan pengaturan rumah tangga.

Advertisements

%d bloggers like this: