Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

Tidak dipungkiri lagi semua orang menginginkan harta yang penuh berkah, namun banyak yang tidak mengerti apakah itu keberkahan.
Ar-Raaghib al-Ashfahani menjelaskan pengertian baraokah :
” البركة هي ثبوت الخير الألهي في الشيء ” .
Barokah adalah adanya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah berfirman: (Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi). Dinamakan demikian karena adanya kebaikan padanya seperti adanya air dalam kolam. Dan al-Mubaarak adalah yang berisi kebaikan tersebut. (Mufradaat 1/83).
Sedangkan ibnu al-Qayyim menjelaskan : البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار (hakekat barokah adalah ada, kokoh dan terus menerus) (Jalaa’ al-Afhaam 347).
Beliau juga menyatakan ketika menjelaskan pengertian barokah dalam shalawat Nabi :
” فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ، ومضاعفته له وزيادته ، هذا حقيقة البركة”
Doa ini berisi pemberian Allah dari kebaikan seperti yang diberikan kepada keluarga Ibrohim dan kelanggengan, adanya dan pelipat gandaan serta pertambahannya. Inilah hakekat barokah. (Jalaa’ al-Afhaam 354)

Keberkahan dapat disimpulkan adalah ada dan lenggengnya kebaikan atau banyak dan bertambahnya kebaikan atau kedua-duanya. ( attabarruk, Anwa’uhu wa Ahkaamuhu, Al-Judaiyi’ 37-38).
Dengan demikian harta yang barokah adalah harta yang banyak dan terus berkembang serta membawa pemiliknya menjadi hamba Allah yang bertakwa.

Advertisements

%d bloggers like this: